Muudatused .EU domeeni uuendamise ja taastamiste reeglites

.EU domeeni registripidaja andis teada, et alates 23. novembrist 2016 muutuvad .EU domeenide pikendamise ja taastamise reeglid. Nimelt, ei saa omanik enam taastada oma domeeni soodustingimusega peale domeeni registreerimise perioodi lõpu.

Kui domeen ei ole pikendatud õigeks ajaks, saab omanik seda taastada ainult tavatingimustel. Seoses sellega tuletame meelde, et meie kaudu saate pikendada oma domeeni registreerimise kuni 10 aastat. Soovitame mitte jätta seda viimasele hetkele. Meie süsteem saadab domeeni pikendamise teadet varakult, et vältida ebameeldivaid olukordi.


Изменения в условиях продления и восстановления доменов в зоне .EU

С 23 ноября регистратор доменов в зоне .EU отменяет период льготного обновления домена.

Если владелец домена в зоне .EU не успеет обновить свой домен до дня истечения периода регистрации домена, домен будет возможно получить в свое владение только через процедуру восстановления.

В связи с этим, напоминаем, что у нас вы можете продлевать свои домены на срок до 10 лет и рекомендуем не оставлять продление на последний момент. Наша система заблаговременно извещает владельцев домена о необходимости продления.


Revision in Renewal & Restoration Policy for .EU Domains

The .EU Registry has announced a change in its policy with respect to Domain Renewals as a result of which .EU Domains will no longer enjoy any Renewal Grace Period. This change will come into effect from 23rd of November, 2016.

A domain name that is not renewed before the expiry date will now directly expire and be available for restoration at the stipulated restoration price. If you have any .EU domain names coming up for renewal on or before 23 November, please ensure that you renew your .EU domains as soon as possible.

Google plaan märgistada kõik ebaturvalised veebilehed jõuab selle esimese etappini

Google Chrome 53 pani alguse Google plaanile HTTPS interneti standardiks teha. Plaani eesmärgiks on märgistada punase märgiga “Not Secure” igat veebilehte ilma SSL sertifikaadita. Hetkel Google Chrome lihtsalt informeerib kasutajat, et ühendus veebilehega ei ole krüpteeritud juhul, kui veebilehel puudub SSL sertifikaat.

Alates jaanuarist 2017 need internetilehed, kus esineb parooli- või muu isikliku info sisestamise väli ning puudub SSL sertifikaat, märgistatakse mitteturvaliseks.

Ära jäta SSL sertifikaadi omandamist oma veebilehe jaoks viimase hetkeni! Me pakkume rohkem, kui 70 erinevaid tüüpi SSL sertifikaate alates 9.75€/aasta ilma KM-ta.


Первая фаза плана Google по маркировке небезопасных сайтов

Выход Google Chrome 53 обозначил первую фазу претворения в жизнь планов Google сделать HTTPS стандартом в интернете. В итоге, каждый сайт без SSL сертификата будет помечаться красным знаком “Not Secure” рядом с адресом сайта. В настоящее время Chrome отмечает незащищенные сайты значком с дополнительной информацией о том, что соединение с сайтом незащищено.

С января 2017г символом “Not Secure” будут помещаться сайты без сертификатов, содержащие поля для паролей или кредитных карт.

Не откладывайте вопрос получения сертификата для своего сайта на последний момент! Мы предлагаем более 70 различных типов SSL Сертификатов, начиная с 9.75€/в год без учета НСО.


Phase 1 of Google’s Plan to Mark Non-Secure Sites

The release of Google Chrome 53 saw the first phase implemented in Google’s long-term vision of HTTPS becoming the internet standard. Eventually, every single website without SSL will have a red warning symbol with “Not Secure” next to it within the Chrome environment. For now, Chrome is marking all non-secure sites with an information radial that further explains a website has no encryption.

This will go a step further starting in January of 2017 for websites with password or credit card fields.

Be sure to get a Certificate for your website before it’s too late! We offer more than 70 different types of SSL Certificates starting from 9.75€/year w/o VAT.

Core Solutions suvised uudised

Core Solutions tegeleb järjepidevalt pakutavate teenuste uuendamise ja edasiarendamisega. Uuenduste eesmärgiks on parandada teenuste kvaliteeti, töökindlust ja laiendada teenuste valikut. Aprilli lõpus viisime läbi suuremahulise riistvarauuenduse. Nüüdsest on meie klientide käsutuses moodsad, võimsad ja suure jõudlusega dubleeritud serverid
ülikiirete SSD ketastega.

Täna saame aga teada anda ka mitmest teisest olulistest uuendustest:

UUS arveldussüsteem

Üks serverimajutusteenuse olulisemaid komponente on arveldussüsteem. Seoses uuele riistavarale üleminekuga oli käes õige aeg uuendada ka arveldussüsteemi. Üleminek uuele süsteemile on klientidele kaasa toonud automaatseid teavitusi konto registreerimise või teenuste tellimise kohta. Palume mõistvat suhtumist seoses selliste teavitustega. Uus süsteem seadistatakse nii, et teid edaspidi võimalikult vähe tülitada taoliste teavitustega..

Oma konto haldusele uues arveldussüsteemis pääsete ligi aadressil: https://my.core.eu/. Seal on teil võimalik tellida täiendavaid teenuseid ja seadistada olemasolevaid.

Domeenid

Domeeninime valimine oma uue projekti või ettevõtmise jaoks sai nüüd tunduvalt lihtsamaks. Nüüdsest saate registreerida meie juures domeeni pea 400-s erinevas tippdomeenis. Sobiva domeeninime saate välja valida ja registreerida siin: https://my.core.eu/domainchecker.php.

Shared Hosting

Kõik meie veebimajutuse kliendid saavad nüüd ilma lisatasuta kasutada alljärgnevaid teenuseid:

 • Veebilehtede konstruktor;
 • Scriptide kataloog enamlevinud veebilahenduste paigaldamiseks (Drupal, PrestaShop, WordPress, Joomla, phpBB jne);
 • PHP versiooni valimine;
 • Piiramatu arv aliasdomeene.

Erinevalt konkurentidest, teostame tasuta kõigi meie veebimajutusteenuses majutatud veebilehtede turvamonitooringut.

Meie veebimajutusteenus on endiselt turul kõige parema hinna- ja kvaliteedisuhtega. Veebimajutuse pakettide ja hindadega saate tutvuda siin: https://my.core.eu/cart.php?gid=1.

VPS/VDS

Meil on heameel pakkuda teile Eesti kõige soodsama hinnaga virtuaalse privaatserveri teenust. Vastavalt teie vajadustele saate valiku teha kahte erinevat tüüpi privaatserveri teenuse vahel:

VPS — Virtuaalne privaatserver, mis töötab Linux Containers (LXC) tehnoloogial, sobib Centos, Debian, Ubuntu ja Archlinux operatsioonisüsteemidele. Sellele teenusele on saadaval ka üle 100. Linux Turnkey valmiskonfigureeritud šablooni. Core VPS teenus on täna kõige soodsam ja mugavam saadaolev virtuaalserveri teenus. Sobiva jõudlusega privaatserveri teenuse saate tellida siit: https://my.core.eu/cart.php?gid=2.

VDS — Virtuaalne eraldatud server, mis töötab KVM virtualiseerimiskeskkonnas. VDS erineb VPS teenusest selle poolest, et sinna on võimalik paigaldada kõiki operatsioonisüsteeme Linuxist Windowsini. Samuti on talle eraldatud ka kindlaksmääratud riistvaraline ressurss. Sobiva jõudlusega eraldatud serveri teenuse
saate tellida siit: https://my.core.eu/cart.php?gid=3.

SSL sertifikaadid

Ühena esimesena Eestis hakkasime me pakkuma taskukohase hinnaga SSL sertifikaate. Täna on meie tootevalikus 76 erinevat sertifikaadi tüüpi sellistelt teenusepakkujatelt nagu: RapidSSL, GeoTrust, Thawte, Comodo, Certum ja Symantec. Saame väga hästi aru andmete kaitsmise kriitilisusest ja seepärast pakume oma klientidele SSL sertifikaate võimalikult taskukohaste hindadega.

Sertifikaadi võite hankida nii meie juures majutatud serveri või teenuse tarbeks aga ka mujal kasutatavate teenuste jaoks. SSL sertifikaatide tüüpide ja hindadega saate tutvuda siin: https://my.core.eu/cart.php?gid=7.

Päikeselist suve!

Summer News from Core Solutions

Core Solutions does not stand still. With every change or development stage we increase the reliability and quality of our services. At the end of April we updated our servers. Now we have a powerful redundant servers on fast SSD drives.

But still there are other news that we would like to share with you.

New billing

We have moved all of your accounts to a new billing system and now there is a process of transferring the services you use under the control of a new billing. In this regard, many have already received messages about creation of an account, or service “orders”. Please treat this process with understanding.

Access to your account is possible at the following address: https://my.core.eu/ . From there you can order new and change the parameters of existing services.

Domains

Now you can register a domain name in any of the nearly 400 available domain zones. To find and register a suitable domain name, please go to: https://my.core.eu/domainchecker.php.

Shared Hosting

Shared hosting customers can now use free of charge::

 • Site builder;
 • Web-scripts for instant installation of most popular applications (Drupal, PrestaShop, WordPress, Joomla, phpBB, etc.);
 • PHP version selector;
 • Unlimited number of domains parking.

In addition, unlike others, we provide free security monitoring of your websites.

Our Shared Hosting services are still the most competitive in the market. To view available hosting packages and choose a suitable, please go to: https://my.core.eu/cart.php?gid=1.

VPS/VDS

We are pleased to offer Virtual Private Servers at one of the lowest in the industry and the most competitive price in Estonia! Depending on the need, you can choose from two types of servers:

VPS — Virtual Private Server on Linux Containers (LXC), suitable for the installation of operating systems like Centos, Debian, Ubuntu, Archlinux. In addition, there are 100+ Turnkey Linux templates available to install in 5 minutes!

This is the most advanced and easy-to-use solution in the local VPS-services market. Check for VPS parameters and choose a suitable: https://my.core.eu/cart.php?gid=2.

VDS — Virtual Dedicated Server on the KVM technology. The difference of this service is that you can install any operating system (Linux or Windows) on the server, and it acts like a regular physical server with the specified parameters. Check for VDS parameters and choose a suitable: https://my.core.eu/cart.php?gid=3.

SSL Certificates

One of the first companies in Estonia we started selling of SSL certificates at an affordable price. Now we offer 76 different types of certificates from major certificate authorities: RapidSSL, GeoTrust, Thawte, Comodo, Certum, Symantec.

We understand the importance and the need for data protection, so we offer certificates for most reasonable prices. You can buy a Certificate not only to protect any server or hosting that is provided by us, but for any other services/servers that you use from different providers. View the entire list and select the appropriate certificate, at: https://my.core.eu/cart.php?gid=7.

We wish you a good summer!

Новости лета от Core Solutions

Наша компания не стоит на месте. С каждым изменением или этапом развития увеличивается надежность и растет качество и разнообразие наших услуг. В конце апреля мы провели большую работу по обновлению серверного парка. Теперь в вашем распоряжении мощные дублированные серверы на быстрых SSD накопителях.

Сейчас появились и другие новости, которыми мы бы хотели с вами поделиться.

Новый биллинг

Логичной частью обновления серверной базы стала смена биллинговой системы. Мы перенесли все ваши аккаунты в новый биллинг и сейчас идет процесс переноса используемых вами услуг под управление нового биллинга. В связи с этим, многие уже получили информационные сообщения о создании аккаунта или “заказе” услуги. Просим отнестись к данному процессу с пониманием. Мы настроили новую систему так, что бы она по возможности меньше беспокоила оповещениями.
Доступ в свой кабинет возможен по адресу: https://my.core.eu/. Из кабинета можно заказывать новые и менять параметры действующих услуг.

Домены

Подобрать доменное имя для своих проектов и идей стало значительно легче. Теперь вы можете зарегистрировать доменное имя в любой из почти 400 доступных доменных зон. Найти и зарегистрировать подходящий домен вы можете по адресу: https://my.core.eu/domainchecker.php.

Shared Hosting

Клиенты обычного хостинга теперь могут бесплатно использовать:

 • Конструктор сайтов;
 • Каталог Web-скриптов для мгновенной установки большинства популярных приложений (Drupal, PrestaShop, WordPress, Joomla, phpBB итд);
 • Селектор версий РНР;
 • Парковку неограниченного количества доменов.

Кроме того, в отличие от конкурентнов, мы бесплатно осуществляем мониторинг безопасности ваших веб-сайтов.

Наши услуги хостинга по-прежнему наиболее выгодные на рынке. Посмотреть доступные пакеты хостинга и выбрать подходящий можно по адресу: https://my.core.eu/cart.php?gid=1.

VPS/VDS

Мы рады предложить вам Виртуальные Приватные Серверы по одной из самых низких в индустрии и по наиболее выгодной в Эстонии цене! В зависимости от необходимости, вы можете выбирать из двух типов серверов:

VPS — Виртуальный Приватный Сервер на технологии Linux Containers (LXC), подходит для установки операционных систем: Centos, Debian, Ubuntu, Archlinux. Кроме того, для него доступно около 100 шаблонов Turnkey Linux. Это наиболее выгодное и удобное в использовании решение на локальном рынке VPS-услуг. Выбрать подходящий по ресурсам сервер и заказать услугу можно по адресу: https://my.core.eu/cart.php?gid=2.

VDS — Виртуальный Выделенный Сервер на технологии KVM. Отличие этой услуги в том, что на данный сервер можно устанавливать любую операционную систему от Linux до Windows и он действует, как обычный физический сервер с заданными параметрами. Выбрать подходящий по ресурсам сервер и заказать услугу можно по адресу: https://my.core.eu/cart.php?gid=3.

SSL Сертификаты

Одними из первых в Эстонии мы стали активно предлагать SSL Сертификаты по доступной цене. Теперь в нашем ассортименте 76 различных типов сертификатов от крупнейших центров сертификации: RapidSSL, GeoTrust, Thawte, Comodo, Certum, Symantec. Мы понимаем важность и необходимость защиты данных, поэтому предлагаем сертификаты по максимально доступным ценам.

Сертификат можно купить как для защиты любого сервера или хостинга, который предоставляется нами, так и для любой другой услуги/сервера, которыми вы пользуетесь в других фирмах. Посмотреть весь список и выбрать подходящий сертификат вы можете по адресу: https://my.core.eu/cart.php?gid=7.

Желаем вам хорошего лета!